Selmagården konferens

Selmagården konferens

Välkommen till Selmagårdens konferens

Vi kan erbjuda de olika möteslokalerna Ekeby 1, Ekeby 2, Portugallien och Skrolycka. Läs i broschyren om respektive möteslokal

Kontakta oss för mer information


Mailadress: ekonomi@sunne.se

Läs vår broschyr om Selmagården