Takbyte Brårud

Under hösten 2023 kommer det att påbörjas med takbyte på Brårudsvägen. Startar med hus 25 och sedan blir det hus 19 och hus 21 under våren 2024. Mer information kommer till de det berör