Sunne Fastighets AB startar upp förprojektering av Prästbols skola

Prästbols skola ligger i Östra Ämtervik, Selma Lagerlöfs hembygd. Här finns förskola och förskoleklass till år 6 i samma hus. Det är en liten skola där alla känner alla, vilket skapar en lugn och trygg skolmiljö.

Sunne Fastighets AB har nu startat upp förprojektering/förstudie.

Förstudie dvs analys av vilka verksamhetsbehov som föreligger och upprättande av en programhandling. Parallellt kontroll/ inventering om det föreligger fastighetstekniska behov.

Detta sker gemensamt med verksamheten och en projektspecifik projektgrupp med bl a Arkitekt.