Sunne Fastighets AB bygger om f.d. Hotell Selma Lagerlöf

Porten till Sunne.
Fd. Hotell Selma Lagerlöf.

Sunne Fastighets AB bygger nu om och renoverar den egna fastigheten Sundsberg 2:13 f.d. Hotell Selma Lagerlöf.

Byggnaden är på drygt 10 400 m² och byggkostnaden beräknas till över 200 mkr. Hela byggnaden skall totalrenoveras samt även byggas till för att anpassas till både kommunala och kommersiella verksamheter. Just nu pågår ombyggnaden för hemtjänstlokaler på 2 000 m² med inflyttning till årsskiftet. Men även delprojektet SÄBO med 36 lägenheter och stora gemensamhetsytor samt personalutrymmen är uppstartat. Här uppgår ytan till 4 000 m². Fler delprojekt kommer i närtid och förprojektering m m pågår.

Om du vill veta mer om projektet, kontakta oss för information!