Från och med 1 augusti 2024 kommer det att införas 10-månadershyra på studentlägenheter