Selmagården

Nu är ROT-renoveringen av Selmagården färdigställd!

Vi är modiga i Sunne. Att ta sig an ett projekt som detta krävs mod, men också en framtidstro. En tro på Sunne som samhälle och att vi kommer stå oss starka i framtiden. Denna tro hade Walter och Herta Hedlund när de byggde fastigheten i början på 1980-talet. Tiderna ändras, men vår tro på de vackra bygderna runt mellersta Fryken lever kvar.

Vi är mycket nöjda med resultatet och kan konstatera att vi byggt/renoverat en fastighet vilken vi kan vara stolta över, inte bara som företag, utan även som boende i Sunne i många år som kommer.

Vi från Sunne Fastighets AB vill tacka alla parter som varit involverade och hoppas att vi kan förvalta denna fastighet på ett sätt som skulle gjort makarna Hedlund stolta.

 

Niclas Jansson

VD Sunne Fastighets AB