Nybyggnation av lokaler åt S:a Vikens yrkesgymnasium Sunne

Nybyggnation för S.a Vikens yrkesgymnasium, Sunne

Sunne Fastighets AB bygger nya lokaler åt S:a Vikens yrkesgymnasium. Ytan uppgår till 1 350 m² och är fördelad på verkstadshall, tvätthall och undervisningslokaler. Projektet är kostnadsberäknat till 32 mkr och byggstart är under vecka 23.

SG Södra Viken är Sunne kommuns yrkesgymnasium för att utbilda ny personal till skog- och transportbranschen. På skolan finns det idag 208 elever totalt. Från HT 2021 kommer antalet platser utökas med att 16 elever tas in årligen på Fordonsprogrammet de närmsta 3 åren. Det innebär att från hösten 2023 finns det närmare 260 elever på Södra Viken i Sunne.

Om du vill veta mer om projektet, kontakta oss för information!