Sunne Fastighets AB Upphandlingar

Ny VD

Den 9 februari 2022 blev Niclas Jansson ny VD för Sunne Fastighets AB