Från den 1 januari 2023 är det Jain Trädgård AB som tar hand om den yttre skötseln, snöskottning, gräsklippning m m