Grusupptagning

Från och med vecka 16 påbörjas grusupptagning vid alla våra fastigheter. Det kommer att aviseras vid varje område när det är dags