Information till hyresgäster och övriga intressenter om flyktingmottagande

På grund av rådande läge i Ukraina och människors flykt undan kriget så har Sunne Fastighets AB förberett för att hjälpa till med boende. Bolaget upplåter ett antal lägenheter på Arenavägen till Sunne kommuns mottagande av flyktingar som sker genom Migrationsverket. Tillsammans hjälper vi dem som är i nöd på grund av kriget.

Niclas Jansson, VD Sunne Fastighets AB